over zaam

over zaam

Zaam is het theatrale huwelijk tussen Dimitri Leue en Anastassya Savitsky. De schatkist die de bruid meeneemt, is gevuld met beelden, ritme, dans en lichamelijke verbeelding. De bruidegom neemt zijn meubels en huisraad mee in de vorm van woorden, humor, spel en theatrale inleving.

De beide makers willen binnen deze samenwerking alle vormen van samensmeltingen onderzoeken tussen taal en dans, tussen woord en daad, tussen tekst en beeld. Voorstelling per voorstelling zullen zij hun beider talenten tot kookpunt brengen om zo een legering tot stand te brengen van deze twee edelmetalen. Bij de ene voorstelling zal er misschien wat meer dans zijn en bij een andere wat meer woord, maar iedere keer weer zal er een symbiose plaatsvinden die ervoor zorgt dat 1 + 1 niet 2 is, maar drie.

Tenslotte wil Zaam steeds thema’s aankaarten die actueel of chronisch relevant zijn. Het moeten onderwerpen zijn die snijden. Een voorstelling gaat steeds over de toeschouwer. Hij beleeft wat hij binnenkrijgt. Of herbeleeft wat hij ooit beleefde. We willen spijkerbommen van gedachten en indrukken loslaten op ons publiek. Het publiek heeft geen nood aan plat entertainment in het theater, of misschien toch een beetje? De verplaatsing naar het theater drukt de hoop uit om ontroerd te worden, beroerd, vervoerd. Wij hopen van deze hoop waarheid maken. Door een zoektocht naar een evenwicht tussen de dualiteit vorm en inhoud.

De ene keer zullen we iets voor kinderen maken, de andere keer voor volwassenen, want we zijn van oordeel dat er geen onderscheid is tussen het maken van kindertheater en het maken van volwassenentheater. Maxime Gorki liet reeds optekenen: ‘Je moet op dezelfde manier voor kinderen schrijven als voor volwassen. Alleen beter.’ We willen goed theater maken. Goed theater dat af en toe ook geschikt zal zijn voor kinderen.

Lees meer

voorstellingen

contact@zaam.be
T +32 468 20 58 95

contact

contacteer ons